Chvály

Žili  tu  tri  rodiny, bol  tam  mlyn  s pohonom  na  vodné kolo a mlelo  

sa v ňom   do   roku  1909.   V  roku  1952  vojenská  správa   vysťahovala   obyvateľov osady do obce (pre potreby vojenskej strelnice).

Kontakt

Studienka Studienka 364
90875
034/7782 151 obecstudienka@zoznam.sk