Odpredaj nadbytočného majetku obce

Rekonštrukcia strechy na kaviarni vedľa Obecného úradu

Výzvana predkladanie ponúk - rozšírenie vodovodu

kliknite na linky:
 
 
 

Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia verejných priestranstiev vedľa Obecného úradu

kliknite na linky:
 

Výzva na predkladanie ponúk - Dom smútku, renovácia objektu Studienka

 
Kliknite na dokument:
 

Kontakt

Studienka Studienka 364
90875
034/7782 151 studienka.urad@gmail.com