Október je mesiacom úcty

25.10.2016 14:59

Október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti pozval na 24.10.2016 do školskej jedálne, starosta obce Ing. Boris Soukup všetkých seniorov z obce na príjemné posedenie spestrené
kultúrnym programom.

                                      

žené babky, vážení dedkovia,

V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli radosti a boli aj smútky. V mysli sa roja spomienky - na všetko. Minú sa roky, uprostred starostí i radostí. Až jedného dňa je tu  staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu. S radosťou a potešením sme v Mesiaci úcty k starším pre vás pripravili dnešnú malú slávnosť. Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho našej obce a celej našej vlasti.


Želanie
Starkí naši, milí, želáme vám zdravie, šťastie, veľa kľudu,
by ste v láske, dlho medzi nami žili!


pre zobrazenie fotografií kliknite na tento link:

Október - mesiac úcty, 2016

Kontakt

Studienka Studienka 364
90875
034/7782 151 studienka.urad@gmail.com